I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, October 10, 2008

MAKLUMAT MAKLUMAT MENGENAI PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR SESI 2008/2009

sila klik gambar di atas jika tidak jelas

Thursday, October 9, 2008

NOTIS PERISYTIHARAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR SESI 2008/2009 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

NOTIS

PERISYTIHARAN PEMILIHAN

MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR

SESI 2008/2009

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Seksyen 52 Perlembagaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, maka

saya mengisytiharkan bagi pengetahuan semua pihak yang berkenaan bahawa satu Pemilihan untuk memilih seramai 21

ahli Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2008/2009 akan diadakan pada 17 Oktober 2008 mulai jam 8.30 pagi hingga 5.00

petang.


Pemilihan ahli Majlis Perwakilan Pelajar tersebut adalah untuk mewakili :


A.


Kawasan FAKULTI jumlah perwakilan

1. Fakulti Bahasa 2

2. Fakulti Seni & Muzik 2

3. Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia 2

4. Fakulti Sains & Teknologi 2

5. Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi 2

6. Fakulti Perniagaan & Ekonomi 2

7. Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan 2

8. Fakulti Sains Sukan 2


Kawasan UMUM 5

Jumlah kerusi yang dipertandingkan

Kerusi Lantikan Untuk ETNIK

Cina 1

India 1

Sabah 1

Sarawak 1


JUMLAH KESELURUHAN KERUSI UNTUK SESI 2008/2009 25 wakil


OLEH HAL YANG DEMIKIAN DENGAN PENGISYTIHARAN INI, MAKA MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR BAGI SESI 2007/2008 DIBUBARKAN MULAI TARIKH 10 OKTOBER 2008.

Pengerusi

Suruhanjaya Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar

Sesi 2008/2009.


PRK...PRK..PRK...Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template